domů napište mi

Jak na VaK

vodovody a kanalizace - víc než jen potrubí

Rozcestník

Cenový výměr 01/2015

Na internetových stránkách ministerstva financí byl zveřejněn nový výměr č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Jsou zde stanovena základní pravidla pro cenotvorbu v oboru vodovodů a kanalizací. Cenový výměr platí zpravidla jen následující kalendářní rok.

Změny předpisů

Změny v právních předpisech, které se tak či onak dotýkají oboru vodovodů a kanalizací, jsou věru nekonečným příběhem. Více informací o chystaných změnách se můžete dozvědět zde.

Projekt Jak na VaK má za cíl přinášet vyvážený a objektivní právně-ekonomický a právně-technický pohled na právo vodovodů a kanalizací. Právo je intelektuální výzva, ne suchá summa paragrafů.

Vodárenství v právním řádu

Záplava paragrafů

Právo vodovodů a kanalizací je průnikem veřejného práva a soukromého práva. Je regulováno celou řadou evropských a českých právních předpisů, nicméně jejich řeč někdy bývá nejasná, ba co hůř, občas i protichůdná. Vodárenství znamená pestré předivo smluvních vztahů, ať mezi vlastníky sítí a jejich provozovateli, mezi dodavateli a odběrateli, vlastníky pozemků a vlastníky a provozovateli sítí. Na to je nabalena vrstva poradců ze všech možných oborů lidského vědění, přičemž obor nakonec podléhá dohledu úřadů. Kromě toho je obor politickým kolbištěm, nadto ovlivňován také požadavky Operačního programu Životního prostředí na úpravu smluvních vztahů.

Protože vyznat se v tom všem není zrovna jednoduchá disciplína, zrodil se tento portál. Naleznete zde přehled všech právních předpisů, které se tak či onak dotýkají oboru vodovodů a kanalizací, a to vč. prokliku na jejich aktuální znění. Nabídneme Vám také odborné články o vodárenské politice u nás i ve světě a o chystaných změnách v předpisech.

Pokud informace stačit nebudou, napište. Vysvětlíme, poradíme, pomůžeme.

15. března 2014

Komentář zákona o vodovodech a kanalizacích

Spolehlivý průvodce vodárenskými paragrafy

Komentář přibližuje právní úpravu oboru vodovodů a kanalizací a navazující rozhodovací praxi českých soudů. Komentář rozebírá jednotlivá ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích spolu s prováděcími ustanoveními vyhlášky v kontextu související právní úpravy včetně nového občanského zákoníku, judikatury a výkladů ministerstva zemědělství. Komentář představuje ucelený obraz právní problematiky oboru vodovodů a kanalizací, přičemž podává podrobný rozbor právní úpravy, zejména vzájemných právních vztahů vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, právních vztahů vlastníků s provozovateli, jakož i dodavatelů s odběrateli. Komentář je dosud nejrozsáhlejším a nejucelenějším pojednáním o českém právu vodovodů a kanalizací, zaměřeným na analýzu a řešení praktických problémů.

Komentář vyšel v říjnu v nakladatelství Wolters Kluwer. Obsah komentáře je publikován zde. Ukázku komentáře § 11 až 14 si můžete prohlédnout zde.

3. listopadu 2014
Podpořte projekt Jak na VaK. Stačí poslat dotaz. Stačí o něm říci kolegovi či známému.