domů napište mi

Jak na VaK

vodovody a kanalizace - víc než jen potrubí

Rozcestník

GDPR

Od 25. května 2018 je účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Co všechno a komu to přinese nového blíže viz v článku o změnách oproti dosavadním pravidlům.

Změny předpisů

Změny v právních předpisech, které se tak či onak dotýkají oboru vodovodů a kanalizací, jsou věru nekonečným příběhem. Více informací o chystaných změnách se můžete dozvědět zde.

Projekt Jak na VaK má za cíl přinášet vyvážený a objektivní právně-ekonomický a právně-technický pohled na právo vodovodů a kanalizací. Právo je intelektuální výzva, ne suchá summa paragrafů.

Vodárenství v právním řádu

Záplava paragrafů

Právo vodovodů a kanalizací je průnikem veřejného práva a soukromého práva. Je regulováno celou řadou evropských a českých právních předpisů, nicméně jejich řeč někdy bývá nejasná, ba co hůř, občas i protichůdná. Vodárenství znamená pestré předivo smluvních vztahů, ať mezi vlastníky sítí a jejich provozovateli, mezi dodavateli a odběrateli, vlastníky pozemků a vlastníky a provozovateli sítí. Na to je nabalena vrstva poradců ze všech možných oborů lidského vědění, přičemž obor nakonec podléhá dohledu úřadů.

Kromě toho je obor politickým kolbištěm, nadto ovlivňován také požadavky Operačního programu Životního prostředí na úpravu smluvních vztahů. Vláda nadto usiluje o všeobecnou regulaci oboru pomocí metodik z dílny Ministerstva zemědělství a do budoucna uvažuje o zavedení cenového regulačního úřadu v oboru.

Protože vyznat se v tom všem není zrovna jednoduchá disciplína, zrodil se tento portál. Naleznete zde přehled všech právních předpisů, které se tak či onak dotýkají oboru vodovodů a kanalizací, a to vč. prokliku na jejich aktuální znění. Nabídneme Vám také odborné články o vodárenské politice u nás i ve světě a o chystaných změnách v předpisech.

Pokud informace stačit nebudou, napište. Vysvětlíme, poradíme, pomůžeme.

15. března 2014, upraveno 20. prosince 2016

Komentář zákona o vodovodech a kanalizacích

Spolehlivý průvodce vodárenskými paragrafy

Komentář přibližuje právní úpravu oboru vodovodů a kanalizací a navazující rozhodovací praxi českých soudů. Komentář rozebírá jednotlivá ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích spolu s prováděcími ustanoveními vyhlášky v kontextu související právní úpravy včetně nového občanského zákoníku, judikatury a výkladů ministerstva zemědělství. Komentář představuje ucelený obraz právní problematiky oboru vodovodů a kanalizací, přičemž podává podrobný rozbor právní úpravy, zejména vzájemných právních vztahů vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, právních vztahů vlastníků s provozovateli, jakož i dodavatelů s odběrateli. Komentář je dosud nejrozsáhlejším a nejucelenějším pojednáním o českém právu vodovodů a kanalizací, zaměřeným na analýzu a řešení praktických problémů.

Komentář vyšel v říjnu v nakladatelství Wolters Kluwer. Obsah komentáře je publikován zde. Ukázku komentáře § 11 až 14 si můžete prohlédnout zde.

Komentář ve znění předpisů, které byly vydány až po autorské uzávěrce tištěného komentáře (léto 2014), jsou k dispozici v automatizovaném systému právních informací ASPI

3. listopadu 2014, aktualizace 31. ledna 2018
Podpořte projekt Jak na VaK. Stačí poslat dotaz. Stačí o něm říci kolegovi či známému.