domů napište mi

Jak na VaK

vodovody a kanalizace - víc než jen potrubí

Projekt Jak na VaK má za cíl přinášet vyvážený a objektivní právně-ekonomický a právně-technický pohled na právo vodovodů a kanalizací. Právo je intelektuální výzva, ne suchá summa paragrafů.

JUDr. Pavel Rubeš, Ph.D.

autor projektu Jak na VaK

Pavel Rubeš (* 1978) studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Magisterské studium absolvoval v r. 2002 (Mgr.; summa cum laude), v r. 2005 absolvoval doktorské studium (Ph.D.) a v r. 2007 mu jeho alma mater udělila titul JUDr.

Od r. 2003 pracoval v Městské knihovně v Praze. Zde nabyl cenné zkušenosti v oblasti řešení právních vztahů se zákazníky, zejm. při formulaci smluvních podmínek, řešení reklamací a při uplatňování pohledávek. Dále zde získal praktické znalosti práva duševního vlastnictví, zejm. autorského práva.

Od r. 2006 pracuje ve vodárenství, nejprve jako právník a posléze jako vedoucí právní služby společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., a po transformaci následně pro ČEVAK a.s. Od r. 2013 ve vodárenství působí jako nezávislý konzultant, věnuje se publikační a přednáškové činnosti a poradenství.

Je autorem řady odborných článků z oboru práva vodárenství. Na podzim r. 2014 v nakladatelství Wolters Kluwer vyšel jeho komentář zákona o vodovodech a kanalizacích.

V letech 2008 až 2013 byl členem právní komise SOVAK ČR.

Od roku 2013 je aktivním členem České společnosti vodohospodářské.

20. října 2014, doplněno 19. listopadu 2014
Podpořte projekt Jak na VaK. Stačí poslat dotaz. Stačí o něm říci kolegovi či známému.